KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Historie města Slavičín v letopočtech

Historie města Slavičín v letopočtech

1059 - 1131 Je možné, že v této době byl založen slavičínský kostel.
1256 - První zmínka o kostele, faře a mýtu Slavičína
1403 - první zmínka o slavičínském dvoře
1485 - první zmínka o slavičínské tvrzi (v místě dnešního zámku)
1519 - na místě pošty a telefonní ústředny stála mladotická tvrz
1648 - po 30leté válce je ve Slavičíně asi 1/4 domů pustých a nové osídlování pokračuje velmi pomalu
1663 - obec Slavičín je vypálená Tatary
1667 - je uváděn slavičínský zámek, ale je pustý
1680 - pustý mladotický dvůr
1704 - Slavičín je opět vypálen i s Mladoticemi, ale tentokrát Kuruci
1720 - slavičínský zámek má postavené schodiště a začíná se opravovat
1728 - v tomto roce je postavena škola
1788 - u zámku je postaven panský pivovar
1807 - je postavena nová škola
1822 - pod kostelem je založen špitál (chudobinec), který byl majetkem vrchnosti
1826 - na 3abatci je postaven větrný mlýn a je postavena nová fara
1850 - je založen zámecký park
1854 - začátek stavby nové kostelní věže
1893 - na místě bývalé panské hospody byla postavena Záložna
1898 - ve Slavičíně je první veřejné osvětlení - petrolejové
1899 - je postavena nová radnice čp.120, kde předtím stála řada stodol
1909 - na místě dnešního Agropodniku byla v roce 1909 postavena cihelna a pila
1910 - je začata stavby nové školy (dnes je zde nemocnice)
1917 - veřejné osvětlení není již na petrolej, ale na elektrické žárovky (bylo jich 13 a na radnici pak 11 žárovek)
1927 - stavba sokolovny
1933 - tržiště na Horním náměstí, po válce tam bylo řadu let stanoviště autobusů
1940 - byl postaven společenský dům JAPIS (Jan Pivečka Slavičín), dnes je tu závodní jídelna Prabos a v patrech jsou lékařské
ordinace
1945 - 1950 - budování městské kanalizace
1949 - začala stavba nové školy, ale byla z finančních důvodů přerušena
1953 - byl zbourán chudobinec
1960 - dokončena výstavba sídliště Vlára
1968 - postaven starý dřevěný most přes Říku pod Horním náměstím
1969 - znovu vybudován rybník
1970 - výstavba řadovek
1971 - postavena obřadní síň na hřbitově
1978 - zahájena plynofikace města
1984-- zahájen provoz v budově nové pošty
1985 - do provozu dána nová budova MNV (dnešní radnice)
1985 - dokončena plynofikace Luhačovské ulice a čtvrtě Šabatec
1986 - dokončena stavba budovy č.p. 752 na Mladotickém nábřeží pro prodejnu Domácí potřeby - dokončena stavba
vodovodního přivaděče z přehrady Stanovice u Vsetína
1987 - zprovoznění ubytovací části hotelu Slavičan - od 1. 9. uvedena do provozu budova s dílnami Středního odborného
učiliště při Vlárských strojírnách Slavičín
- založena Tělovýchovná jednota JZD Vlára v Hrádku
1989 - plynofikace kotelny ve čtvrti Vlára
- dokončení výstavby víceúčelového hřiště u školy ve čtvrti Vlára
- plynofikace Zahradní čtvrti, čtvrti Lukšín a v ulici Komenského a tím dokončení plynofikace města
1990 - výměna lavic v kostele sv. Vojtěcha
1991 - budování inženýrských sítí v lokalitě Pod Vrškem pro další výstavbu rod. domů
- dokončení výstavby 99 bytových jednotek ve čtvrti Malé Pole
- zahájení provozu expozitury Komerční banky v prostorách suterénu radnice
1992 - uveden do provozu klub důchodců v budově bývalých jeslí č.p. 351 ve čtvrti Vlára
- zahájeno první vysílání místní televize Slavičín TV Local formou teletextu
- ve Slavičíně zřízena rodinná škola a gymnázium
- oslava 90. výročí Sboru dobrovolných hasičů Hrádek
- zrušen provoz jeslí ve Slavičíně
- město odkoupilo budovu Záložna
1993 - provedeny změny nevhodných názvů ulic a náměstí a poprvé provedeno územní členění města na čtvrtě: Malé Pole,
Hrubé Pole, Vlára, Šabatec, Lukšín, Zahradní čtvrť a Střed
- vybudování inženýrských sítí v ulici Pod Vrškem
- Ing. Ivo Exel zakoupil od Fondu národního majetku Vlárské strojírny
- navrácení budovy orlovny do vlastnictví původního vlastníka - Orel jednota Slavičín; provedení stavebních úprav orlovny
(fasáda, plynofikace kotelny, osazení nových oken), vybudování přilehlého parkoviště, zahájení provozu Agrobanky
v přízemních prostorách budovy
- provedena rekonstrukce budovy školy v Hrádku po jejím předešlém využívání JZD Vlára k výrobním účelům
- stavba sedlové střechy na budově kulturního domu v Nevšové
- převedení bytových domů č.p. 389, 470, 596, 597, 584 - 586 z vlastnictví bývalého státního podniku Vlárské strojírny
Slavičín do vlastnictví města Slavičín
- dokončení privatizace ordinací lékařů v budově Sdruženého zdravotnického ambulatního zařízení Slavičín (dnešní
poliklinika), Komenského 10
- od 1. 12. 1993 se Interní oddělení Baťovy nemocnice ve Slavičíně stává Městskou nemocnicí Slavičín; zřizovatelem je
Město Slavičín
1994 - oprava fasády budovy Záložna, která byla zaevidována u ministerstva kultury jako chráněná památka a zásadní úpravy
celého prostranství před ní
- dokončení rekonstrukce Horního náměstí (s velkým volným prostranstvím a kašnou), kde předtím bylo zrušeno autobusové
nádraží; autobusové nádraží bylo nahrazeno soustavou tří průjezdných autobusových zastávek ve středu města: Lukšín ( s
veřejným WC), Radnice v obou směrech
- je v likvidaci Zemědělské družstvo Vlára Slavičín
- rekonstrukce budovy bývalých jeslí pro umístění mateřské školy ve čtvrti Vlára
- velká vzpomínková akce k 50. výročí letecké bitvy nad Slavičínem, při které byli přítomni letečtí veteráni z USA, účastníci
letecké bitvy
- od 1. 1. 1994 vznikl ve Slavičíně samostatný Vojenský technický ústav výzbroje a munice, který byl vyjmut ze svazku VTÚ
PV Vyškov a ustaven příspěvkovou organizací
- v prostorách nižšího stupně ZŠ Slavičín bylo umístěno Gymnázium Slavičín
1995 - vybudování mostu přes Říku pod dolní částí Horního náměstí
- oslavy 110. výročí založení hasičského sboru ve Slavičíně
- přestavba dvou pavilónů mateřské školy ve čtvrti Vlára a úprava jejich prostor pro nižší stupeň ZŠ ve čtvrti Vlára (své
původní prostory uvolní nově zřízenému Gymnáziu Slavičín)
- vybudování mezideponie skládky tuhého komunálního odpadu Radašovy
- ukončení pravidelného hlášení městského rozhlasu v části Slavičín a Hrádek a přenos informací ve městě dále
zajišťován pouze prostřednictvím televizního vysílání TV Local Slavičín
- zřízení Infocentra ve výloze integrovaného domu domu
- vedle přístupového chodníku ke kostelu byla obměněna zeleň (staré břízy byly vykáceny a nahrazeny thujemi) a
instalováno osvětlení
- v listopadu byla zahájena výstavba bloku bytových domu se 64 malometrážními byty v lokalitě Slavičín - střed
1996 - dokončení rekonstrukce Horního náměstí provedením přístupových komunikací u horní domovní zástavby a boční zástavby
(u provozovny sklenářství pana Jančeka a ost.), výsadbou zeleně, zprovozněním kašny
- vybudování školního hřiště na nádvoří ZŠ v Hrádku
- uvedení skládky tuhého komunálního odpadu Radašovy do provozu po jejím vybudování
1997 - dokončení stavby bytových domů se 64 malometrážními byty č.p. 831, 832, 833, 834, 835, 836
- provedení střešní nadstavba a rekonstrukce budovy ZŠ ve čtvrti Malé Pole
- dokončení stavby správního objektu v areálu SMS, s.r.o. Slavičín v ulici Pod Kaštany
- rozšíření plochy víceúčelového hřiště u školy ve čtvrti Vlára o hřiště pro hokejbal
- úpravy parteru mezi domovními bloky č.p. 377-379 a 380-382
- vytvoření kopie sochy sv. Jana Nepomuckého od akademického sochaře pana Miroslava Machaly ze Vsetína
- oslavy milénia patrona slavičínského kostela sv. Vojtěcha (slavnostní mše svatá se svěcením nového zvonu Radim a
praporu města, výstava 1000 od úmrtí svatého Vojtěcha, Svatovojtěšský jarmark s bohatým kulturním programem na
Horním náměstí, putování ostatků sv. Vojtěcha, vystoupení Scholy Gregoriána Pragensis v kostele)
- výstava ke 100. výročí narození rodáka sochaře Aloise Bučánka
- povodňová situace v červenci
1998 - konání místní referendum v místní části Petrůvka, kterým bylo občany rozhodnuto o oddělení Petrůvky od Slavičína
k 1. 1. 1999
- dokončena výstavba Domu s pečovatelskou službou č.p. 841 s 28 byty v ulici K Nábřeží
- provedena 2. etapa rekonstrukce ZŠ ve čtvrti Malé Pole (přemístění jídelny a kuchyně do přízemí budovy)
- provedení demolice domu č.p. 274 (původně polovina Mrázkovo, 2. polovina Anselmovo) na okraji náměstí Mezi Šenky
(naproti zámku)
- zahájení provozu ve firmách sídlících v nárožním domě č.p. 839 po jeho výstavbě ve spodní části Horního náměstí)
- zahájení provozu prodejen v domě č.p. 831, ul. K Nábřeží (Artemis, Rychlé občerstvení Eliška, Dámská móda Katka
Bojkovice)
- po výstavbě domu č.p. 119 na náměstí Mezi Šenky zde byl zahájen provoz lékárny Dahlia (v patře jsou kanceláře firmy
BTC TRADE s.r.o.)
- k 30. 6. byl ukončen provoz MŠ Petrůvka
1999 - konání místního referenda v místní části Rokytnice, kterým bylo občany rozhodnuto o oddělení místní části Rokytnice a
místní části Kochavec od Slavičína od 1. 1. 2000
- provedeno doplnění názvů ulic v místní části Hrádek
- provedena restaurace stropní malby sálu v 1. podlaží Záložny
- dokončení instalace lávky pro pěší přes Říku naproti obchodního domu č.p. 752
- demolice kamenného mostu vedle autobusové zastávky Na Rozcestí (současně zastávka Radnice)
- zahájení stavby protipovodňových zdí podél koryta Říky od obchodního domu č.p. 751 směrem ve směru vodoteče
- dokončení stavby 4 Domů s pečovatelskou službou) č.p. 230, 231, 232, 233 v ul. Hrádecká v místní části Hrádek s 4 x 8
byty
- dokončení výstavby půdních bytů v č.p. 347 v ulici Nad Ovčírnou
- instalace lávky pro pěší přes Říku v místní části Divnice pro přístup k víceúčelovému hřišti
- oslav 550. výročí první písemné zmínky o obci Nevšová- v objektu č.p. 112 na Horním náměstí (dům s lékárnou
Viapharm) po dokončení jeho nadstavby byly zprovozněny prostory pro firmy Kadeřnictví, Svatební salon Michaela,
Generali pojišťovna, Top Trio, vodo-topo-plyn
- vstup města Slavičín do Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko
2000 - konání místního referenda v místní části Bohuslavice, kterým bylo občany rozhodnuto o oddělení místní části
Bohuslavice od Slavičína k 1. 1. 2001
- dokončení půdních vestaveb v domě č.p. 408 - 409
- vybudování sportovního areálu u Sokolovny ( 2 víceúčelová hřiště s umělým trávníkem)
- vybudování základního technického vybavení výstavby rodinných domků v lokalitě Pod Vrškem
- přeložka inženýrských sítí a zahájení výstavby integrovaného domu II a zahájení výstavby integrovaného domu II
- dokončení stavebních úprav a rekonstrukce interiéru 1. poschodí budovy Záložna (mimo jiné také instalace nákladního
výtahu)
- proběhl další ročník sochařského sympozia při budování Pivečkova lesoparku
- vybudování tenisového kurtu u výletiště v Hrádku
- dokončení víceúčelového hřiště v Divnicích
- plynofikace místní části Nevšová (tímto byla dokončena plynofikace Slavičína)
- zprovoznění restaurace Bar u fontány v č.p. 110 na Horním náměstí
- ukončení vysílání městské televize Local TV Slavičín z důvodu neobnovení licence Radou ČR pro rozhlasové a televizní
vysílání pro jejího držitele Local TV Plus Klimkovice
- město Slavičín se stává vlastníkem budovy Sokolovna (po splacení kupní částky)
- ustavení Charity svatého Vojtěcha Slavičín
- rozsáhlé stavební úpravy objektu Pekárny ORA Slavičín č.p. 12 v ulici Komenského
- instalace kogeneračních jednotek na kotelně ve čtvrti Malé Pole (výroba elektrické energie z odpadového tepla)
- zrušení provozu MŠ v ul. Ševcovská 598 a ZŠ v Hrádku
- přemístění sídla Zvláštní školy z ul. Ševcovská 598 do budovy v ulici Družstevní 78 v místní části Hrádek (prostory po
zrušené ZŠ Hrádek)

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 15.09.2004 v 13:52 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Víno a vinařství
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba